Naam Telefoonnummer E-mailadres
Hoofdbestuur:
voorzitter Johan Keuning 06 52 01 52 80 johan_keuning@hotmail.com
penningmeester / wedstrijdsecretaris senioren Jan Wagenaar 06 12 50 73 26 jan@wagenaardairy.nl
commerciële zaken Theo Meijerhof 06 34 83 37 16 theomeijerhof@hotmail.com
jeugdzaken Sietze Keuning 06 42 31 04 20 info@kingwebsites.nl
Jeugdbestuur:
voorzitter Sietze Keuning 06 42 31 04 20  info@kingwebsites.nl
wedstrijdsecretaris jeugd Rolf Stuiver 06 55 14 14 45 rolf@frisianegg.com
scheidsrechters Jurrien Hummel 06 50 53 67 01 jurrien_heerenveen@hotmail.com
materiaalbeheer Joost van Burgsteden 06 49 71 22 88 joost_burgsteden@hotmail.com