Jaarlijkse ei-actie groot succes!

Woensdag vond de jaarlijkse ei-actie van onze vereniging plaats. Deze wordt traditiegetrouw in de week voor Pasen gehouden, zodat alle dorpsgenoten voorzien zijn van voldoende eieren voor de aankomende Paasdagen. Ondanks de regen verzamelden zich om 6 uur tientallen jeugdspelers en andere vrijwillgers bij het voetbalveld. Hier werden groepjes gevormd en nadat iedereen een route toegewezen had gekregen werd er fanatiek begonnen. Heel Waskemeer en omstreken werd aangedaan en onze jeugdleden bleken aangeboren verkopers te zijn! De doosjes vlogen over de spreekwoordelijke toonbank en om half 9 arriveerden de laatste groepjes weer bij de voetbalkantine. Hier werd de eindbalans opgemaakt en bleek dat de ei-actie zeer succesvol was. Van de beschikbare 400 doosjes waren er in totaal 393 verkocht, wat resulteert in een mooi totaalbedrag! De resterende 7 doosjes zullen tijdens de trainingen van deze week ongetwijfeld nog verkocht worden.

Bij deze willen we de vrijwilligers bedanken en natuurlijk ook de dorpsgenoten die eieren hebben gekocht! Voor een ieder een sportief en bovenal fijn Paasweekend gewenst!