Jaarlijkse klusdag leidt tot mooie resultaten!

Ondanks de zomerstop zijn vele vrijwilligers de afgelopen weken druk bezig geweest met de voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen. Zo zijn de doelgebieden voorzien van nieuwe graszoden en zijn alle materialen geïnventariseerd zodat alle teams weer goed voor de dag kunnen komen. Daarnaast heeft onze vereniging sinds kort een heuse ‘sproeiploeg’ in verband met de extreme droogte van de afgelopen maanden. Met behulp van drie sprinklers worden het hoofd- en trainingsveld beregend, zodat het gras z’n groene kleur behoud en de velden komend seizoen bespeelbaar zijn.

Dit weekend vond de jaarlijkse klusweekend plaats. Deze werd op vrijdagavond afgetrapt door een afvaardiging van de dames die de sponsorborden rondom het hoofdveld hebben schoongemaakt zodat onze trouwe sponsoren in een goed daglicht staan. Op zaterdagochtend druppelden de eerste vrijwilligers om 8:00 op het sportpark binnen (de eerste enthousiastelingen begonnen zelfs al om 6:00!). Op het programma stond o.a. het verven van de doelpalen en het snoeien/maaien van het terrein, maar de grootste klus was het opnieuw aanleggen van het terras. Deze werd namelijk heringericht waarbij een bloembak als afbakening van het terras zou gaan fungeren. Onder het motto van ‘vele handen maken licht werkt’ begon een ieder vol goede moed aan de dag. Onder de bezielende leiding van hoveniers De Boer, Zuidema en Hofstee vorderde de aanleg gestaag en tegen zessen lagen de tegels op z’n plek en stonden de bloembakken als een huis. Na afloop werd het terras gelijk officieel in gebruik genomen met een barbecue. Onder het genot van een welverdiende borrel werd de dag nabesproken en kon er teruggeblikt worden op een productieve zaterdag!

Bij deze willen we alle vrijwilligers, waarvan de meesten op zondag ongetwijfeld ontwaakt zullen zijn met de nodige spierpijn, hartelijk bedanken voor hun inzet. Het resultaat mag er zijn! De komende weken zal het terras verder afgemaakt worden en zullen de bloembakken voorzien worden van grond en beplanting, zodat een ieder er van kan genieten bij aanvang van het nieuwe seizoen.

Onderstaande foto’s geven een indruk van de werkzaamheden op het terras en het eindresultaat.