Nieuws Home Teams Besturen Programma Bardiensten Jeugd Contact Inloggen App

KNVB lanceert routekaart

KNVB lanceert routekaart

De KNVB heeft in navolging op de persconferentie van het kabinet op 2 februari 2021 terstond een eigen routekaart voor het amateurvoetbal gepresenteerd. De onzekerheid rondom de ontwikkeling van het coronavirus speelt hierin de hoofdrol. Ondanks het gegeven dat vele scenario’s ondertussen al gesneuveld zijn, blijft het doel van de KNVB om opties open te houden en iedereen zoveel mogelijk te laten voetballen als dat (weer) kan. Sportiviteit blijft de leidraad en dat geldt natuurlijk ook voor onze club.

Hervatting gestarte competities
De KNVB heeft aangegeven dat alleen voor de categorie A (Waskemeer 1 en 2) er nog een optie is om de eerder gestarte competities dit seizoen te hervatten, mits de eerste seizoenshelft nog kan worden uitgespeeld. Hiermee zou promotie en degradatie nog mogelijk zijn. Voor de categorie B (zowel senioren alsmede pupillen) is besloten dat de competities niet uitgespeeld zullen worden en dat zij overgaan naar de KNVB Regio Cup. Dit geldt ook voor de dames die dit seizoen in de vijfde klasse uitkomen. In de routekaart van het kabinet staat dat volwassenen vanaf het eerstvolgende risiconiveau (‘ernstig’) weer volledig mogen trainen met maximaal een elftal. Hierdoor blijft de optie – ondanks alle onzekerheden – bestaan dat de competities voor de categorie A dit seizoen alsnog afgerond kunnen worden.

De KNVB hanteert voor de senioren veldcompetities in categorie A een uiterste startdatum in het speelweekend van 10 en 11 april en een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder beperkingen getraind kan worden (vanaf risiconiveau ‘ernstig’) van 4-5 weken. Trainen zonder beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart 2021. De persconferentie van 23 februari a.s. speelt hierin een leidende rol.

KNVB Regio Cup
Wanneer de competities niet meer worden hervat, stromen teams uitkomend in de categorie A door naar de gisteren aangekondigde KNVB Regio Cup. Dit zijn kleinschalige regionale competities die door de KNVB worden georganiseerd en starten vanaf het moment dat de coronamaatregelen dit toelaten. Alle teams in de categorie B (senioren en pupillen) gaan al over naar de KNVB Regio Cup, aldus de KNVB. Over deze geïntroduceerde Regio Cup volgt meer informatie, zodra de Coronarichtlijnen versoepelt worden.

Kijk op routekaart-amateurvoetbal (knvb.nl) voor de gepresenteerde routekaart.

vv Waskemeer - De club waar iedereen welkom is!
Contact   Traininstijden   Programma   Privacy