Nieuws Home Teams Besturen Programma Bardiensten Jeugd Contact Inloggen App

Sponsorcommissie

Als ambitieuze voetbalvereniging zijnde, in een klein dorp als Waskemeer, is het fijn om te mogen constateren dat vele ondernemers onze voetbalclub een warm hart toedraagt. Om het voortbestaan van de voetbalvereniging te kunnen waarborgen, zijn sponsorinkomsten onontbeerlijk. De voetbalvereniging Waskemeer is dan ook zeer erkentelijk voor de financiële ondersteuning van de vele ondernemers waar ieder jaar weer op kan worden gerekend.

De voetbalvereniging is hierdoor ondermeer in staat om haar leden een lage contributie aan te kunnen bieden tegen goede faciliteiten.  Daarnaast heeft de accommodatie door mede de vele sponsorborden die langs het veld zijn bevestigd, een positief elan gekregen die uitstekend past bij het uitdragen van de sportieve doelstellingen die de club kent.

Als tegenprestatie voor de verstrekte bijdragen, zijn één of meerdere reclameborden op een prominente plek langs het sportveld geplaatst, waar jaarlijks tientallen oefen-, beker-, en competitiewedstrijden worden gespeeld, waaronder ook de Ooststellingwerfcup met honderden bezoekers. Daarnaast hebben de sponsoren op deze (vernieuwde) website een aparte pagina gekregen, welke door vele internetbezoekers wordt bekeken.  Tevens zal de sponsorcommissie in de nabije toekomst periodiek en willekeurig een sponsor voorstellen/uitlichten met vermelding op de homepage. Wanneer sponsoren zich op een andere wijze binnen de vereniging willen profileren, zijn er diverse andere mogelijkheden denkbaar, shirtsponsor, vermelding in het programmaboekje, etc.. Tot slot zullen de sponsoren bij diverse activiteiten een uitnodiging ontvangen als blijk van waardering en om met andere ondernemers in contact te kunnen komen.

Via deze weg willen wij dan ook, namens de gehele voetbalvereniging, al onze sponsoren bedanken voor hun betrokkenheid!

 

Met sportieve groet,

 

Leden van de sponsorcommissie:

Theo Meijerhof
Bart Roijenga
Willeke Boonstra
  Sponsorcommissie
vv Waskemeer - De club waar iedereen welkom is!
Contact   Traininstijden   Programma   Privacy